Budgetter

 

Fra og med 2013 finder du nu også detailbudgetter her på hjemmesiden.

Bemærk at i kontoserien 16XX vælger vi ofte at sumbudgetere enkelte poster under "Fælles", selv om de vedrører flere havne. Dette fordi det ofte kan være venskeligt nøjagtigt på forhånd at kende den endelige omkostningsfordeling. Denne foretages naturligvis i forbindelse med endelig kontering af de enkelte omkostningsbilag.

 

Budget for 2024

Budget for 2023

Budget for 2022

Budget for 2021

Budget for 2020

Budget for 2019

Budget for 2018

Budget for 2017

 Budget for 2016


Budget for 2015

 

Budget for 2014

 

Budget for 2013

 

 

Ultimate Web