ANF Havnereglement

 

Den 2. juni 2022 vedtog ANF's bestyrelse et nyt havnereglement, hermed gældende for alle havne under ANF-paraplyen. Tidligere versioner af samme er hermed ugyldige og bedes destrueret.

Det skal tilføjes, at dette nye havnereglement er godkendt af Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen samt Kort & Matrikelstyrelsen.

Du finder havnereglementet her 
 

Ultimate Web