Aktivitetsplaner

Herunder vil du finde udførte samt planlagte hovedaktiviteter - samt status herpå.

Ud over de nedenfor beskrevne hovedaktiviteter afholder ANF løbende omkostninger til administration samt "daglig" vedligeholdelse af alle de af brugsaftalen omhandlede aktiver, herunder el- og vandinstallationer på land og broer. Yderligere detaljer kan findes på siden Årsregnskaber.

MFP  =  Marina Fjordparken
SKH  =  Skudehavnen
VBH  =  Vestre Baadehavn
NBH  =  Nordre Baadehavn
Hovedaktiviteter 2015

MFP Uddybning ved Bro 5, plads 2 vest Vinter/forår
  Renovering af dæksplanker på jollebroer, fendere Vinter/forår
  Flere el-standere på landpladserne Vinter/forår
  Rep. af spuns (overført fra 2014) Efterår
SKH/FK Udskiftning af flydebro Vinter/forår
SKH/VB Udskiftning af Bro 5 Vinter/forår
  Forlængelse af Bro 5 med 30 meter, Y-bomme, el- og vandinstallationer Vinter/forår
SKH/SL Forlængelse af Nørrebro med 30 meter, Y-bomme, el- og vandinstallationer Vinter/forår
VBH/SL 1 stk. ekstra el-stander på Fiskerbro samt på Ny Vestbro Vinter/forår
  Uddybning langs bolværk øst for Ny Vestbro Vinter/forår
  Ændring af 4 bådpladser til 3 på Nordmolen Vinter/forår
VBH/VB 1 stk ekstra el-stander yderst på Bro 3 Vinter/forår
  Pæl ved Bro 1 udskiftes Vinter/forår
VBH/Fælles Rep. af diverse spunsvægge Efterår
NBH Diverse uddybninger Vinter/forår
  Ændring af 3 bådpladser Vinter/forår
  Fender beklædning ved mastekran Vinter/forår
  Rep. af anker og pæle vest bolværk (overført fra 2014) Vinter/forår
  Forlængelse af plastbrodæk mod vest (overført fra 2014) Vinter/forår
  Div rep. af hængebro og pæletoppe (overført fra 2014) Vinter/forår
Fælles Digitalisering af installationsplaner Løbende

 

Hovedaktiviteter 2014

MFP Uddybning ved Bro 4 Udført
  Renovering af jolleflydebroer Udført
  Ændring af 12 bådpladser til 8 pladser på Bro 8 Udført
  Rep. diverse pæletoppe I gang
  Sætning af spuns 2015
  Udskiftning af diverse lodrette planker I gang
  Renovering af diverse skråbånd Udført
SKH/VB 3 stk. 12 meter Y-bomme samt en ekstra el-stander Bro 7 Udført
  2 stk. el-standere på hver af Broerne 4 og 5 Udført
SKH/SL 4 stk. 10 meter Y-bomme på SL-Bro Udført
VBH/SL 1 stk. el-stander på Fiskebro Udført
  Ændring af 3 bådpladser til 2 pladser på Fiskebro Udført
VBH/VB Uddybning ved Bro 1 yderst Udført
VBH/Fælles Nordmole, 16 meter træhammer udskiftes 2015
  Rep. af østlige molehoved samt diverse spuns 2016
NBH Forlængelse af brodæk mod vest 2015
  Ny afdækning på øverste planke på yderbro Udført
  Diverse uddybninger mod vest Udført
  Ændring af 3 bådpladser mod øst Udført
  Ændring af 3 bådpladser til langskibspladser Udført
  Lukning af gennemstrømningshul mod vest 2015
  Rep. af anker og pæle på vestlige bolværk I gang
  Nye knægte på hængebro vestlige yderbro Laves ikke
  Rep. af diverse pæletoppe 2015
Fælles Digitalisering af installationsplaner I gang

 

Hovedaktiviteter 2013

MFP Uddybning ved Bro 4, 8 og 9 Udført
  Etablering af fenderplanker og beklædning på østside af Bro 2 Udført
  Opsætning af yderligere 3 styk el-standere på landpladserne Udført
SKH/FK Begrænset uddybning Udført
  Udskiftning af adskillige Y-bomme med jernpæle Udført
  Udskiftning af tærede jernpæle Udført
SKH/VB Forlængelse af Bro 7 med 30 meter. Montering af en 14m Y-bom Udført
  Montering af 2 styk Y-bomme inderst på Bro 7 Udført
SKH/SL Etablering af 30 meter ny flydebro mellem eksisterende Bro 5 og Bro 7 Udført
  Uddybning i området mellem Bro 5 øst og Bro 7 vest Udført
VBH/VB Uddybning omkring Bro 1 yderst Udført
VBH/SL Renovering af bærende planker på Fiskerbroen Udført
  Nordmolen, 16 meter hammer udskiftes Udsat til 2014
NBH Forlængelse af brodæk mod vest Udsat til 2014
  Ny afdækning på øverste planker på yderbro Udsat til 2014
  Diverse uddybninger Udført
  Yderste sektion af fastbro fjernes Udført
Generelt Eksisterende "gamle" el-standere udskriftes til BEAS betalingsstandere i havnene MFP, SKH og VBH. Alle e-installationer gennemgåes/opgraderes Udført
  Samarbejde med Aalborg Havn omkring generel 5-årig uddybingstilladelse Udført
  Aalborg Havn, revision af 10 årig vedligeholdelsesplan Udført

 

Hovedaktiviteter 2012

MFP Renovering af landfæste på jolle flydebro Udført
  Montering af mågebøjler og redningsstiger Udført
SKH / FK Y-bomme flyttes Udsat til 2013
  Vinkelbro renoveres Udført
SKH / VB Mågebøjler flyttes, Bro 7 Udført
  Montering af 2 ekstra Y-bomme på Bro 7 øst Udført
SKH / Alle Gambioner på fjordsiden renoveres Udført
VBH / SL Flytning af pæle på T-bro samt udskiftning af pæle Udført
  Ændring af pladser på Fiskerbroen Udsat
  Renovering af Fiskerbroen I gang
VBH / VB Bro 1 udskiftes med ny beton-flydebro, nye el- og vandinstallationer Udført
  Fenderlister på pæle på yderste bådpladser monteres Udført
VBH / Alle Fenderlister på boldværk ved slæbested renoveres Udført
  Belægninger langs boldværk renoveres Udført
NBH Udskiftning af defekte pæle Udført
  Renovering af Østbro Udført
  Renovering af hængebro på Vestbro Udført
Fælles Installation af betalingsstandere på broer Efterår / Vinter

 

Hovedaktiviteter 2011 

Havn Aktivitet Status
MFP Bøjler til mågeafvisning på Bro 3 Udført
  Uddybning ved Bro 9 (flydebro) Udført
  Renovering af landstrøm Udført
  Afskærmning af første bådplads ved slæbested Udført
  Reperation af sætningsskader ved jollerampe Udført
  Rensning af broer, udbedring af vinterskader Udført
SKH Uddybning af indsejling Udført
  Uddybning omkring Fiskerklyngen og VB Bro 7 Udført
  Udskiftning af vandrør ved slæbested Udført
  Montering af 3 Y-bomme på VB Bro 7 vestside Udført
  Forlængelse af bølgeværn med 12 m. Udført
  Gabioner på fjordsiden renoveres Løbende
  Rensning af broer, udbedring af skader Udført
VBH Renovering af SL vinkelbro 2012
  Hovedrenovering af VB Bro 3, montering af nye El-standere Udført
  Renovering af bølgeværn Udført
  Uddybning af indsejling Udført
  Nordmole boldværk renoveres Udført
  Øst boldværk renoveres Udført
  Syd boldværk renoveres Udført
  Rensning af broer, udbedring af skader Udført
NBH Udskiftning af hammer på udrustningskaj 2012
  Renovering af pæleender Udført
  Renovering af El-stander på østkaj 2012
  Udbedring af vinterskader Udført
Generelt Etabling af betalings El på alle landpladser Udført
  Udskiftning af alle affaldscontainere til vippecontainere Udført
  Fastbelægning under containere i MFP og SKH Udført

 

Hovedaktiviteter 2010
Havn Aktivitet Status
MFP 3 stk. el-betalingsstandere installeret. Samtidig renovering af strømtilførsel Udført
  Uddybning af havn Udført
  Boldværk til store motorbåde etableret v/ Bro 8 Udført
SKH 2 stk. el-betalingsstandere installeret (VB Bro 4). Omfattende renovering af strømtilførsel til broerne. Udført
  Bølgebryder etableret mod øst. Udført
VBH 7 stk. el-betalingsstandere installeret (SL 1 stk., VB 6 stk). Samtidig renovering af strømtilførsel. Udført
  VB Bro 2 erstattet at ny flydebro med Y-bomme. Udført
  VB Bro 8. Fjernelse af et antal bådpladser til små både, etablering af nye pladser til større både. Udført
NBH Uddybning af havn Udført
  Renovering af pæleender Udført
  Renovering af vand installationer Udført
  Renovering af slæbested Udført
Alle Udbedring af vinterskader fra vinteren 2009/10 Udført
  Grundigt dykkercheck af alle havne. Tilstandsrapport udfærdiget Udført
  Højtryksspuling og algebekæmpelse broer og flydebroer Løbende
  Udvikling af denne hjemmeside Udført

 

Ultimate Web