Hvad er ANF?

Foreningen Aalborg / Nørresundby Fritidshavne, eller i daglig tale ANF, er en paraplyorganisation for sejlklubberne

  • Aalborg Sejlklub
  • Fiskerklyngen
  • Vestre Baadelaug
  • Sejlklubben Limfjorden
  • Nørresundby Sejlklub

Og omfatter derved havnene

  • Aalborg Marina 
  • Skudehavnen - lystbådehavnsafsnit
  • Vestre Baadehavn - lystbådehavnsafsnit
  • Nordre Baadehavn

Disse havne, såvel som tilhørende opstillingspladser, er ejet af Aalborg Kommune og er via en fælles brugsaftale udlejet til klubberne. Denne brugsaftale blev, samtidig med etableringen af ANF, indgået i 1992 og løb til 31. december 2011. Der er indgået en ny aftale, der løber til 31.12.2041.

Brugsaftalen administreres således af ANF, som på klubbernes vegne forestår forhandlinger med Aalborg Kommune. .

Herudover er det ANF's opgave at vedligeholde og hovedistandsætte havnearealerne samt at udføre nyanlæg og forbedringsarbejde herpå.

ANF's altovervejende indtægtskilde er bådpladsafgifter (blokleje), som medlemsklubberne betaler, baseret på antal m2 udlejet vandplads. Totale årlige indtægter udgør ca. 3 mio. kroner ex moms. Udgiftsniveauet varierer naturligvis år for år, helt afhængig af ønsker og behov.

I de følgende undersider finder du alt omkring administration og bestyrelse, ANF's historie, ansvarsområder, vedtægter samt havnereglementer.

Ultimate Web