Årsregnskaber

Herunder finder du PDF-filer med årsregnskaber fra-og-med 2009. Regnskaberne fra tidligere år forefindes kun på papirform og kan naturligvis beses på ANF's kontor.

Den regnskabskyndige læser gøres opmærksom på, at ANF har foreningsstatus, hvilket blandt andet betyder, at foreningen er skattefri. Dog er vi fuldt moms-pligtig. Ligeledes skal gøres opmærksom på, at alle omkostninger, uanset type, omfang og størrelse, straksafskrives over driften. Dette skyldes, at alle arealerne er ejet af Aalborg Kommune på tidsbegrænset brugsaftale. Populært sagt er en bådebro derfor ikke meget værd, den dag vi ikke længere råder over en havn!

Foreningens aktiver udgøres derfor udelukkende af likvider - bankindeståender samt evt. obligationer og tilgodehavender.
 

Årsregnskab for 2023

Årsregnskab for 2022

Årsregnskab for 2021

Årsregnskab for 2020

 

Årsregnskab for 2019

Årsregnskab for 2018

Årsregnskab for 2017

Årsregnskab for 2016

 Årsregnskab for 2015

 Årsregnskab for 2014

 

 Årsregnskab for 2013


 Årsregnskab for 2012
 

 Årsregnskab for 2011


 Årsregnskab for 2010


 Årsregnskab for 2009

Ultimate Web