Mødereferater - Diverse Møder

På denne underside finder du, med nyeste først, mødereferater fra møder (ud over bestyrelsesmøder), som ANF har fundet kunne være interessante for vores medlemmer.

Bemærk her, at i sagens natur er det ikke alle detaljer omkring diskussioner og beslutninger på møder, som nødvendigvis altid egner sig til offentliggørelse på internettet. Webmasteren forbeholder sig derfor ret til at modificere referaterne, hvis der heri skulle forekomme ting af personlig eller konfidentiel karakter.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Læs referatet fra det årlige regnskabsmøde 2019 her   

Læs referatet fra den ordinære generalforsamling 2018 her

 Læs referatet fra den ordinære generalforsamling 2017 her

 Læs mødereferatet fra den ordinære generalforsamling 2016 her

Læs mødereferat fra den ordinære generalforsamling 2015 her.

 

Læs mødereferat fra den ordinære generalforsamling 2014 her.

 

Læs mødereferat fra den ordinære generalforsamling 2013 her.Læs mødereferat fra regnskabsmøde vedr. årsregnskab 2011 her.


Læs mødereferat fra regnskabsmøde vedr. årsregnskab 2010 her.

 

Ultimate Web