Bekendgørelse a. 15. april 2002

Kystdirektoratet har den 15. april 2002 udsendt en bekendgørelse, som i sin fulde tekst lyder: "Bekendgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne".

Reglementet er et suplement til ANF's eget havnereglement, som du også finder her på hjemmesiden

Den fulde ordlyd af bekendgørelsen kan læses i denne PDF-fil. 

 

Ultimate Web